↑ Επιστροφή σε ΒΙΝΤΕΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

2016 Χειροτονία Νεκταρίου, Διακόνου στη Νεστάνη και Ιερέως στο Πάπαρι

Χειροτονία Ιεροδιακόνου Νεκταρίου 27 Μαρτίου 2016 στη Νεστάνη

 

 

 

 

Χειροτονία Ιερέως Νεκταρίου στο Πάπαρι 10 Απριλιου 2016