↑ Επιστροφή σε ΒΙΝΤΕΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

1985 Πλατεία Νεστάνης

Πλατεία Νεστάνης 1985 με τη Φιλιώ Πυργάκη διακρίνονται πολύ χωριανοί μας μεταξύ των οποίων Ο Στρατηγός Δ.Βέρρος,Αλέκος Παπαγιάννης,Β.Λιάπης,Δημήτριος Κουρέτσος και πολύ άλλοι ……