Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΕΥΛΟΓΙΑ

 ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

———-

Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΔΕΚΑΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

όσιος Προκόπιος 2

 

Ο Όσιος Προκόπιος αποτελεί μια επιβεβαίωση αυτού που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ήδη από την αρχή της δημιουργίας του, το να είναι δηλαδή πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος να διέστρεψε τη δωρεά αυτή του Θεού με την πτώση του στην αμαρτία, με αποτέλεσμα το κατ’ εικόνα του Θεού να σκοτεινιάσει στον άνθρωπο και να χαθεί το καθ’ ομοίωσιν, όμως ο Όσιος Προκόπιος, όπως και οι άλλοι βεβαίως Άγιοί μας, αξιοποιώντας την υπερφυή έλευση του Θεού ως ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού, με την οποία αποκατέστησε τον άνθρωπο στην αρχική του κατάσταση κι ακόμη περισσότερο – ο Χριστός καθάρισε την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο και άνοιξε ξανά την προοπτική του καθ’ ομοίωσιν, της θεώσεως αλλιώς, κάτι που επιτυγχάνεται πια μέσα στο ζωντανό σώμα του Χριστού, την εκκλησία – πίστεψε λοιπόν στον Χριστό και αγωνίστηκε για να κρατήσει τη δωρεά Του αυτή ενεργή στη ζωή του. Ήδη το πρώτο στιχηρό του εσπερινού την αλήθεια αυτή τονίζει: «Έγινες κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού, σύμφωνα με την αρχή της δημιουργίας Παμμακάριστε».

Έτσι και στον Άγιο Προκόπιο βλέπουμε τον άνθρωπο στην αποκατεστημένη από τον Χριστό εικόνα του, δηλαδή βλέπουμε τον αληθινό άνθρωπο, όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού του, και όχι τον κολοβωμένο και διεστραμμένο της πτώσεως στην αμαρτία. Ο υμνογράφος γίνεται εν προκειμένω πολύ σαφής: «Έκανες διαρκή έγνοια και αγώνα σου να τηρείς το αξίωμα της εικόνας του Θεού, με πανευσεβή λογισμό, με καθαρότητα και αγνότητα του νου, με εγκράτεια απέναντι στα πάθη, με υπακοή στις εντολές του Χριστού και με ορθή πίστη πανόλβιε».

Ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης έζησε τον 8ο αιώνα στα χρόνια του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος του Ισαύρου (717-741 μ.Χ.) και διακρίθηκε για την πνευματική γενναιότητά του ως υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Από νεαρή ηλικία ακολούθησε το μοναχικό βίο και επιτέλεσε κάθε άσκηση με μεγάλη ακρίβεια. Καθάρισε τελείως τον εαυτό του από τα πάθη του και τον παλαιό άνθρωπο γενικώς. Δεν παρέμεινε όμως στην απομόνωση του κελιού του και στη μοναχική άσκησή του. Δεν «έθαψε» τον εαυτό του αλλά από εκεί ορμώμενος, έδινε τη μάχη στις κρίσιμες περιστάσεις και μέσα στο κοινωνικό στάδιο, πάντα με θάρρος υπέρ της ορθόδοξης αλήθειας. Ενθαρρυνόμενος βέβαια από την φωνή του Θεού που λέει: «Ανδρίζου και ίσχυε, μη φόβου μηδέ πτοηθής», δηλαδή προχώρει με αποφασιστικότητα σαν γενναίος άνδρας και έχε θάρρος μη φοβηθείς και μη δειλιάσεις. Προ πάντων ο Όσιος Προκόπιος διέπρεψε στον έλεγχο κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών. Επίσης αγωνίστηκε σθεναρά κατά των εικονομάχων και υποστήριξε την τιμητική προσκύνηση των εικόνων. Επειδή ο Λέων ο Ίσαυρος ήταν σφοδρός εικονομάχος προέβη σε διωγμούς και βασανιστήρια εναντίον των φίλων των εικόνων. Σε αυτούς τους διωγμούς ο Όσιος Προκόπιος επισφράγισε τις πεποιθήσεις του υπέρ των εικόνων με τα πολλά του παθήματα. Υπέστη πολλά βασανιστήρια, μαστιγώσεις, φυλακές, εξορίες και έτσι αναδείχτηκε μέγας ομολογητής, κι αφού έκανε πολλά θαύματα, τότε εκδήμησε προς Κύριο.

Η Ιερά Μονή Γοργοεπηκόου Νεστάνης από αιώνων κατέχει ως εγκαλλώπισμα την Τίμια Κάρα του Οσίου Προκοπίου διαφυλλάτοντας αυτή ως μάργαρον πάλλευκον και λίθον πολύτιμον και χρυσίον καθαρόν δι΄ης πάσα δαιμόνων κακουργία και επήρεια νικάται και φυγαδεύεται τάχιστα. «Ἡ σή Μονή Πάτερ έχει πύργον σε ἄσειστον, κατέχουσα ἐν κόλποις, την ἁγίαν σου Κάραν, ὡς ρόδον γαρ βλυστάνουσα μυρισμόν, ἀρωμάτων τοῦ Πνεύματος, τοῖς ἀλγουμένοις παρέχει τόν κουφισμόν, και νοσοῦσι τα ἰάματα»

Στις 26 Φεβρουαρίου του 2014, παραμονή της μνήμης του    Οσίου Προκοπίου, με την ευλογία του Σεπτού Ποιμενάρχη μας Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου και με τον άοκνο ζήλο, ενδιαφέρον και φροντίδα του προέδρου της διοικούσης επιτροπής της Ιεράς Μονής π. Ιωάννη Σουρλίγγα, οι Πατέρες της Μονής μετέφεραν για προσκύνημα την Αγία Κάρα του Οσίου Προκοπίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, προς ευλογία και αγιασμό του πιστού λαού της Τριπόλεως, όπου και ετελέσθη Ιερά Αγρυπνία.

Εφέτος, όπως και κάθε χρόνο συν Θεώ, παραμονή της μνήμης του Οσίου,

26 Φεβρουαρίου 2016 το βράδυ στις 20:30 θα τελεσθεί πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία όπου θα τεθεί για προσκύνημα η Αγία Κάρα του Οσίου Προκοπίου. «Κάραν τήν σήν εὐλαβῶς προσκυνοῦμεν … σοί κραυγάζομεν, ἐνθεώτατε Ὅσιε σκέπε τους σοί προστρέχοντας και ρῦσαι στενώσεων τους σε λαμπρῶς ἀνυμνούντας, σαῖς προς Θεόν παρακλήσεσι, και δή τούς ἐν Μάνδρα, Θεοτόκου ἀσκουμένους, πατέρας πάντοτε» Ο πρόεδρος της διοικούσης επιτροπής και οι πατέρες της Ιεράς Μονής προσκαλούν τον φιλόχριστο και φιλακόλουθο λαό να τιμήσουν τη μνήμη του Οσίου και να λάβουν την ευλογία του Θεού με τις πρεσβείες του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού Προκοπίου του Δεκαπολίτου του Θαυματουργού.

Απολυτίκιον Ἦχος γ΄.

Θείας πίστεως Μέγα καύχημα, τῶν ὀρθοδόξων,  σὲ πλουτήσασα, Μονὴ Νεστάνης  θεοφόρε παμμάκαρ Προκόπιε, τῇ σῇ περσβείᾳ προστρέχει ἑκάστοτε, προσπτυσσομένη τὴν πάντιμον Κάραν σου. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ημίν τὸ μέγα ἔλεος.